główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Do Urzędu Gminy Świedziebnia w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 5 listopada 2020 r. można zgłaszać opinie lub uwagi do projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Wszelkie opinie lub uwagi  należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) drogą elektroniczną na adres: a.przybylowska@swiedziebnia.pl  lub w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Świedziebnia,  Świedziebnia 92A 87-335 Świedziebnia albo bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia.

artykuł nr 2

Decyzja o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wspólnota Obarczyska

PobierzDecyzja o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wspólnota Obarczyska

 

artykuł nr 3

Decyzja o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wspólnota Mełno

PobierzDecyzja o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wspólnota Mełno

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Świedziebnia

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Wójt Gminy Świedziebnia

mając na uwadze szczególnie bezpieczeństwo

oraz ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego,

apeluje do mieszkańców Gminy Świedziebnia

o ograniczenie wizyt w urzędach oraz innych instytucjach

świadczących usługi publiczne na terenie powiatu brodnickiego

do minimum.

Proszę, aby wizyty dotyczyły

tylko spraw pilnych i rzeczywiście ważnych dla mieszkańców.

W razie wątpliwości, co do konieczności osobistego załatwienia sprawy,

proszę o kontakt pod numerem telefonu

56 49 384 60  

lub 56 49 384 70

lub 56 49 384 79

lub na adres e-mail gmina@swiedziebnia.pl

 

Wójt Gminy Świedziebnia

           (-) Szymon Zalewski

artykuł nr 5

Linia alarmowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy

Informujemy, że numer 

606 821 013

ma status linii alarmowej przeznaczonej do powiadamiana Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem.

Na numer ten można zgłaszać tylko i wyłącznie sygnały dotyczące możliwości wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na chorobę  szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, jaką jest zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. Dlatego Starosta Brodnicki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny apelują o nieblokowanie tej linii z innych powodów.   

Po informacje, konsultacje, z pytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z ww. sprawami prosimy telefonować na numery stacjonarne

56 697 48 74

56 498 44 47

56 697 49 74