główna zawartość
artykuł nr 1

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY

artykuł nr 2

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Pobierz: Projekt "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
Pobierz: Formularz konsultacji
Pobierz: Informacja o wynikach konsultacji

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Obarczyska

Pobierz: Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Obarczyska
artykuł nr 4

Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Mełno

Pobierz: Ogłoszenie dotyczące wspólnoty gruntowej Mełno

 

artykuł nr 5

Wybory Sołtysa w Sołectwie Świedziebnia