logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy / Aktualności / 2016 rok
1.

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

 Zarządzenie Nr  34/2016
Wójta Gminy Świedziebnia
z dnia 10 listopada 2016 r. 

w  sprawie    przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2017”.

2.  Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Świedziebnia lub drogą elektroniczną na adres: a.brzoska@swiedziebnia.pl.

§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              Wójt
                                                                                                  (-) Szymon Zalewski Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Natalia Jonakowska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 08:13

rejestr zmian publikacji »

2.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2016/2017Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Jolanta Nadolska
Osoba, która wprowadziła dane: Jolanta Nadolska
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 13:44

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 2018 rok
 2017 rok
 2016 rok
 2015 rok
 2010 - 2014
wersja do druku drukuj