główna zawartość
artykuł nr 6

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie dla mieszkańców Gminy Świedziebnia w sprawie nieodebranych odpadów lub nieterminowo odebranych odpadów.

artykuł nr 7

Jednodniowy punkt wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brodnicy

Urząd Skarbowy
w Brodnicy

 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRODNICY

informuje, że
w dniu 4 marca 2014 roku w godzinach od 800 do 1400
w siedzibie Urzędu Gminy w Świedziebni
organizuje 
 
jednodniowy punkt wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brodnicy. W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie podatkowe PIT za pośrednictwem aplikacje e-deklaracje. Pomogą im w tym pracownicy Urzędu Skarbowego w Brodnicy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-8C). Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z ulg podatkowych powinni posiadać także dokumenty, na podstawie których prawo takie im przysługuje.
Ponadto w celu przesłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy także znać kwotę swojego przychodu z zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy (tj. za rok 2012).
Wypełnione formularze zeznań PIT mogą być składane także bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brodnicy, ul. Sikorskiego 19 w godz. 7 – 15 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki) oraz w godz. 7 – 18 (we wtorki) lub wysyłane listem poleconym za pośrednictwem poczty za opłatą pocztową, lub też przesyłane drogą elektroniczną.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje, że w zakresie przyjmowania zeznań rocznych PIT za 2013 rok Urząd Skarbowy w Brodnicy w dniach 28-30 kwietnia 2014 roku będzie czynny w godz. 8 – 18, oraz kasa będzie czynna w godz. 8 – 15, przy czym w dniu 29 kwietnia 2014 roku (wtorek) kasa będzie czynna w godz. 8 – 16. Dodatkowo 5 kwietnia 2014r. (sobota) jest „Dniem Otwartym”, Urząd Skarbowy w Brodnicy będzie czynny w godz. 7 – 15.
Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 56 49 54 738 lub 56 49 54 744.
 
  Naczelnik Urzędu Skarbowego
                                                w Brodnicy
mgr Marek Kryś
 

ul. Sikorskiego 19, 87-300 Brodnica | tel.: +48 56 49 547 11 | fax: +48 56 49 547 29
www.izba-skarbowa.bydgoszcz/us/brodnica e-mail: us0403@kp.mofnet.gov.pl
artykuł nr 8

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
 
Dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która ma podpisaną umowę na sprzedaż energii oraz przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.
  Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Świedziebnia (pokój nr 11).
  Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej.
  Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.