główna zawartość
artykuł nr 6

Konkurs fotograficzny pn.: "LGD w obiektywie - tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek"

artykuł nr 7

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy

artykuł nr 8

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy!

Uwaga! 20 maja 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim nastąpi wyłączenie naziemnej telewizji cyfrowej

 

 

artykuł nr 9

Spotkania na temat gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

 

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami ustawy od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W związku z tym właściciele nieruchomości, zobowiązani są na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezależnie od informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.bip.swiedziebnia.pl oraz www.swiedziebnia.pl oraz materiałów informacyjnych zapraszam Mieszkańców na spotkania konsultacyjno-informacyjne, podczas których udzielane będą niezbędnych informacje dotyczące problematyki odpadów komunalnych, w tym m.in. proponowanych stawek za odbiór odpadów komunalnych, jak należy wypełniać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, komu, kiedy i w jakiej formie je przekazywać.

Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienie będzie wymagało

dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz Gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

Zapraszam Mieszkańców Gminy Świedziebnia do udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych wg  zamieszczonego harmonogramu dyżurów.

 

 

Wójt Gminy Świedziebnia

(-) Szymon Zalewski

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

29.04.2013 r. (poniedziałek)

 •  Remiza OSP w Rokitnicy Nowej (dla mieszkańców sołectw Rokitnica Nowa i Rokitnica Wieś) godz. 1100
 •   Świetlica wiejska w Dzierznie (dla mieszkańców sołectw Chlebowo i Dzierzno) godz. 1300

 

 

30.04.2013 r. (wtorek)

 • Świetlica wiejska w Zasadkach (dla mieszkańców sołectwa Zasadki) godz. 1100
 •  Szkoła Podstawowa w Zasadach (dla mieszkańców sołectwa Zasady) godz.1230

 

06.05.2013 r. (poniedziałek)

 • Świetlica wiejska w Okalewku (dla mieszkańców sołectwa Okalewko) godz. 1100
 • Świetlica wiejska w Janowie (dla mieszkańców sołectw Janowo i Mełno) godz. 1300

 

07.05.2013 r. (wtorek)

 • Dom Pana Henryka Wierzbickiego Zduny (dla mieszkańców sołectwa Zduny) godz. 1100
 • Dom Pana Jerzego Falkiewicza Granaty (dla mieszkańców sołectwa Granaty) godz. 1300

08.05.2013 r. (środa)

 •  Remiza OSP w Kłuśnie (dla mieszkańców sołectwa Kłuśno) godz. 1100

  

09.05.2013 r. (czwartek)

 •  Świetlica wiejska w Księtem (dla mieszkańców sołectwa Księże) godz. 1100
 •  Szkoła Podstawowa w Michałkach (dla mieszkańców sołectw Grzęby i Michałki) godz. 1300

 

10.05.2013 r. (piątek)

 • Sala posiedzeń nr 10 Urzędu Gminy w Świedziebni (dla mieszkańców sołectwa Świedziebnia) godz. 1500

 

artykuł nr 10

Wójt Gminy Świedziebnia informuje, że do 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013r. Gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych i do niej będzie należało zorganizowanie odbioru, transportu i zagospodarowanie tych odpadów.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne powinni  wypowiedzieć aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów. Zawarte przez mieszkańców umowy są stosunkiem cywilnoprawnym, regulowanym na gruncie odrębnych ustaw,w związku z tym nie wygasną z mocy prawa. Każda umowa powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia zgodny z umową.

W związku z tym zamieszczamy wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Wzór wypowiedzenia można pobrać także w Urzędzie Gminy w Świedziebni.
Wzór dostępny
TUTAJ

Adresy firm odbierających odpady na terenie gminy:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
  Osiek 88
  87-340 Osiek
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Gajdy 13
  87-300 Brodnicy
  1-miesięczny okres wypowiedzenia
 3. Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o.
  ul. Elizy Orzeszkowej
  87-500 Rypin
  1-miesięczny okres wypowiedzenia