główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE!


Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia br. (Wigilia)

Urząd Gminy Świedziebnia będzie nieczynny.

W przypadku konieczności zarejestrowania zgonu,

prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 531 837 361.

Natomiast dnia 31 grudnia br. (Sylwester) zapraszamy interesantów

w godzinach urzędowania.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

artykuł nr 2

DARMOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

 

 

Fundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.dobrazuza.pl zaprasza na darmowy 4-tygodniowy Kurs angielskiego - Podstawy. Zajęcia odbywają się na platformie do nauki języków obcych.

Nabór na kurs odbędzie się w dniach 22.11.2012-02.12.2012.

Jak zapisać się na zajęcia? - Instrukcja krok po kroku:


1. Wejdź na stronę www.DobraZuza.pl
2. Kliknij na ikonkę REJESTRACJA (prawy górny róg strony).
3. Wypełnij formularz, a w pole "Kupon" wpisz kod - EDU2K.

Jak rozpocząć zajęcia? - Instrukcja krok po kroku:

1. Wejdź na stronę www.DobraZuza.pl
2. Kliknij na ikonkę LOGOWANIE (prawy górny róg strony)
3. Po lewej stronie wyświetli się panel studenta. Kliknij na ikonkę MOJE KURSY, a następnie na guzik Przejdź do zajęć.

Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania zapasu wolnych miejsc!

W razie pytań proszę o kontakt,

Koordynator projektu,
Natalia Duda
Nr tel.: 514 510 978 od pn. do pt. w godzinach 9:30-12.30 oraz 13.00-15.30.

Szkoła Językowa Dobra Zuza

 

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE!

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 listopada 2012 r. (piątek)

Urząd Gminy Świedziebnia będzie nieczynny.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 


 

Zarządzenie Nr 33a/2012

Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 29 października 2012 r. 

 

w  sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy  Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

 

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Programu współpracy  Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

 2.  Opinie lub uwagi w sprawie konsultowanego projektu należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 3, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Świedziebnia lub drogą  elektroniczną na adres: m.romanowska@swiedziebnia.pl.

 

§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 29.10.2012 r. do dnia 12.11.2012 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Wójt

(-) Szymon Zalewski

 

Załączniki:

 

 

 

artykuł nr 4

OGŁOSZONE KONKURSY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA REGION PÓŁNOC

 


 

 


 

 

artykuł nr 5

PUNKT INFORMACYJNY JAKO SPOSÓB NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW LGD

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, we współpracy z gminami: Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk, rozpoczyna realizację Projektu pn.
 
„Punkt informacyjny jako sposób na aktywizację zawodową mieszkańców LGD”
 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców LGD w zajęciach pozarolniczych poprzez pracę punktu informacyjnego.
W ramach Projektu, z dniem 1 marca 2012 roku uruchomiony został punkt informacyjny, który będzie funkcjonował do dnia 28 lutego 2013 roku, świadcząc wsparcie z zakresu:
  • poszukiwania pracy,
  • sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • wnioskowania o fundusze z Unii Europejskiej,
  • zakładania działalności gospodarczej.
Wsparcie może otrzymać każda osoba, która zamieszkuje na terenie którejkolwiek z gmin członkowskich LGD (Brzuze, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk).
Wsparcie można otrzymać:
  • osobiście, zgłaszając się do punktu informacyjnego, który jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Wąpielsk (Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk),
  • telefonicznie – dzwoniąc na nr tel.: (056) 493 83 21 (prosić o połączenie z punktem informacyjnym),
  • mailowo – pisząc na adres: aktywizacja.LGD@gmail.com.
Punkt informacyjny jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 07:00-15:00, natomiast we wtorki w godz. 10:00-18:00.
Dla osób, które do punktu informacyjnego przybędą z dziećmi, istnieje możliwość skorzystania z przygotowanego kącika zabaw dla dzieci.
 
Projekt pn. „Punkt informacyjny jako sposób na aktywizację zawodową mieszkańców LGD”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja