logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Świedziebnia

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy / Aktualności / 2010 - 2014 / 2010 rok
1.

Bezpłatne doradztwo w ramach składania wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Ewa Szymańska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2010-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-13 09:46

rejestr zmian publikacji »

2.

SPAWOZDANIE Z FESTYNU INTEGRACYJNEGO PN. ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW W ŻYCIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GMINY ŚWIEDZIEBNIA REALIZOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W RAMACH Z DZIAŁANIA 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Sprawozdanie z festynu integracyjnego
W dniu 6 czerwca 2010 roku w parku w Świedziebni odbył się festyn integracyjny zrealizowany w ramach projektu pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze gminy Świedziebnia” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach z działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozpoczęcie festynu zaplanowano na godzinę 12.00.  Przybyłych gości i mieszkańców powitał Wójt Gminy – Szymon Zalewski.
Po części oficjalnej rozpoczęto konkursy, gry, zabawy dla najmłodszych i młodzieży. Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 
Prowadzącymi konkurencje byli nauczyciele w-fiści, którzy doskonale przeprowadzali kolejno zaplanowane konkurencje tj. konkursy taneczne, konkursy na hula-hop i skakance, rzuty i przenoszenie ringo przez najmłodszych uczestników festynu, żonglerka piłki nożnej różnymi partiami ciała, podbijanie piłki siatkowej różnymi sposobami, bieg w workach na czas, przeciąganie liny, zabawa w „szczura”, konkurs na najszybciej nadmuchany balon.  
Następnie po przeprowadzeniu wszystkich konkursów dla dzieci przystąpiono do konkurencji z udziałem rodzin. Mężczyźni dzielnie ubijali pianę widelcem, kobiety rzucały oponą, wbijały gwoździe w drzewo. Zarówno kobiety i mężczyźni brali udział w rzucie workiem z sianem na odległość, konkursy siłowe - kto najdłużej utrzyma ciężarki, a także obieranie jabłka na najdłuższą skórkę. Konkurs rodzinny zaś polegał na łapaniu „cedzakiem” piłeczek pingpongowych rzucanych przez członka rodziny oraz łapanie ringo drewnianą łyżką.
Po części artystycznej uczestnicy chętnie korzystali z darmowego poczęstunku (kiełbaski i grochówki).
Po przeprowadzeniu wszystkich konkursów i zabaw w miłej, serdecznej atmosferze biesiadowano i bawiono się do późnego wieczora. Festyn posłużył zapewnieniu integracji społecznej.Inicjatywa ta połączyła miejscowe pokolenia przy wspólnej zabawie.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 08:14

rejestr zmian publikacji »

3.

Projekt pn. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze Gminy Świedziebnia
          „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
oraz Gmina Świedziebnia serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Projekcie pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze Gminy Świedziebnia”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zamieszkałych na terenie Gminy Świedziebnia, szczególnie zaś do tych osób, które nie posiadają bogatego doświadczenia zawodowego, ani kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia. 

Projekt rozpocznie Seminarium na temat możliwości wykorzystywania lokalnych zasobów do uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu, podejmowania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Seminarium odbędzie się 10 maja 2010 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Świedziebnia. Początek spotkania o godzinie 7.30. Każdy uczestnik na Seminarium otrzyma program całego Projektu.

Projekt obejmuje cykl szkoleń i warsztatów, których celem jest podniesienie kompetencji oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczno-gospodarczym Gminy i obszaru LGD. W ramach Projektu zrealizowane zostaną:

jednodniowe szkolenie z zagadnień turystyki wiejskiej, dwudniowe szkolenie z zakresu kucharza regionalnego oraz dwudniowe warsztaty z wytwarzania produktów lokalnych i regionalnych, na których uczestnicy wspólnie przyrządzą dania lokalne.

Terminy oraz miejsca przeprowadzenia szkoleń i warsztatów zostaną podane na seminarium.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie na Seminarium zaświadczenia poświadczającego status osoby bezrobotnej, wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Więcej informacji na stronach: „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” - http://www.dobrzynskielgd.org.pl/polnoc/ w zakładce AKTUALNOŚCI oraz na stronie internetowej Gminy Świedziebnia - www.bip.swiedziebnia.pl

                           

Wszystkie bezrobotne osoby, zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji i poszerzeniem swojej wiedzy, serdecznie zapraszamy!

  

Projekt pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze Gminy Świedziebnia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Anna Brzóska
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 15:43

rejestr zmian publikacji »

4.

Konkurs historyczny "Oni tworzyli naszą historię" im. Elżbiety Zawackiej

Konkurs im. generał Zawackiej

 
Ruszyła druga edycja konkursu historycznego „Oni tworzyli naszą historię” dokumentującego losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Konkurs dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje ideę realizowaną przez zmarłą w ubiegłym roku profesor Elżbietę Zawacką, która gromadziła materiały dokumentujące działalność Armii Krajowej.  Na zgłoszenia czekamy do 5 marca. Na zwycięzców konkursu czeka po 3,3 tysiąca złotych. Nagrody  finansowe trafią też do nauczycieli laureatów, a nagrody rzeczowe otrzymają szkoły, w których uczą się zwycięzcy.
 
- Postać pani generał Elżbiety Zawackiej jest dla nas inspiracją i wzorem do naśladowania. Chcemy kontynuować jej dzieło zachęcając młodzież do odkrywania i poznawania historii regionu i związanych z nim ludzi. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie – mówi marszałek Piotr Całbecki

Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski we współpracy z: Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalanych z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie ma zachęcić do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz do dokumentowania lokalnej historii na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z domowego archiwum.

Prace konkursowe można składać w dwóch kategoriach:
-szkoły gimnazjalne: esej „wydarzenia” lub „ludzie”, prezentacja multimedialna „wydarzenia” lub „ludzie”,
-szkoły ponadgimnazjalne: esej „wydarzenia” lub „ludzie”, prezentacja multimedialna „wydarzenia” lub „ludzie”.

Opracowania dotyczące „wydarzeń” powinny zawierać relacje uczestników i świadków historycznych wydarzeń żyjących w naszym regionie. Prace dotyczące „ludzi” powinny przedstawiać sylwetki znanych i nieznanych bohaterów historycznych wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim.
Eseje i prezentacje mogą dotyczyć takich wydarzeń z XX wieku jak: Powstanie Wielkopolskie, odzyskanie przez Polskę niepodległości, wojna obronna Polski oraz walka wyzwoleńcza podczas II wojny światowej, a także działalności opozycji demokratycznej do 1989 roku.

Konkurs to jedno z szeregu przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem postaci generał Elżbiety Zawackiej, legendarnej kurierki Armii Krajowej, odznaczonej Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Profesor Zawacka poświęciła wiele lat swojego życia na gromadzenie materiałów historycznych do dziejów Armii Krajowej i II wojny światowej.
 
Dla laureatów trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii organizator przewidział nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają 3,3 tysiąca złotych brutto, na zdobywców drugiego miejsca czeka po 2,2 tysiąca złotych brutto, a trzeciego 1,1 tysiąca złotych brutto.  Marszałek Województwa przyzna także nagrody finansowe nauczycielom lub opiekunom zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii – 2 tysiące złotych brutto za miejsce pierwsze, 1,5 tysiąca złotych brutto za miejsce drugie i 1 tysiąc złotych brutto za miejsce trzecie. Nagrody rzeczowe o wartości do 2,5 tysiąca złotych brutto trafią także do szkół, w których uczą się  zdobywcy pierwszych miejsc.

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 5 marca. Laureatów poznamy 19 marca podczas obchodów 101 urodzin profesor Elżbiety Zawackiej organizowanych w Toruniu.

Prace należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gabinet Marszałka, Wydział Promocji i Informacji Europejskiej, pokój 229 a
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


z dopiskiem: II Wojewódzki konkurs im gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej pod nazwą  „Oni tworzyli naszą historię”.


Szczegółowe informacje na temat konkursu tutaj

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Ewa Szymańska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2010-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-25 15:00

rejestr zmian publikacji »

5.

ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PLANÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KŁUŚNO, MICHAŁKI, OKALEWKO

Świedziebnia, dnia 11 stycznia 2010 r. 

Z A W I A D O M I E N I E
 
     Uprzejmie informuję mieszkańców miejscowości KŁUŚNO, że w dniu 19 stycznia 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 10 Urzędu Gminy odbędzie się zebranie w sprawie przedstawienia propozycji rozwoju miejscowości Kłuśno na lata 2010 – 2015 i ujęcia ich w „Planie Odnowy Miejscowości Kłuśno”.
      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
                                                                                       
                                                                                                     Wójt          
                                                                                          (-) Szymon Zalewski
 

Świedziebnia, dnia 11 stycznia 2010 r. 


Z A W I A D O M I E N I E
 
     Uprzejmie informuję mieszkańców miejscowości MICHAŁKI, że w dniu 19 stycznia 2010 r. o godz. 1100 w sali nr 10 Urzędu Gminy odbędzie się zebranie w sprawie przedstawienia propozycji rozwoju miejscowości Michałki na lata 2010 – 2015 i ujęcia ich w „Planie Odnowy Miejscowości Michałki”.
      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
                                                                                       
                                                                                                     Wójt          
                                                                                          (-) Szymon Zalewski
 

Świedziebnia, dnia 11 stycznia 2010 r. 

Z A W I A D O M I E N I E
 
     Uprzejmie informuję mieszkańców miejscowości OKALEWKO, że w dniu 19 stycznia 2010 r. o godz. 1200 w sali nr 10 Urzędu Gminy odbędzie się zebranie w sprawie przedstawienia propozycji rozwoju miejscowości Okalewko na lata 2010 – 2015 i ujęcia ich w „Planie Odnowy Miejscowości Okalewko”.
      Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
                                                                                       
                                                                                                     Wójt          
                                                                                          (-) Szymon Zalewski

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Ewa Szymańska
Osoba, która wprowadziła dane: Ewa Szymańska
Data wytworzenia informacji: 2010-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-11 14:56

rejestr zmian publikacji »

6.

NOWY PLAC ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA

 
Nowy plac zabaw dla dzieci w miejscowości Świedziebnia
 
 
W poniedziałek 8 września 2009 roku nastąpił odbiór „Placu zabaw dla dzieci w miejscowości Świedziebnia”. Projekt o wartości 18 544,00 zł dofinansowany został przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 15 000,00 zł oraz 3 544,00 zł z budżetu Gminy Świedziebnia. Ponadto Wykonawca przekazał nieodpłatnie dwie bujaczki podwójne oraz jedną pojedyńczą. Realizacja zadania odbyła się w ramach konkursu   „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i  wypoczynku   na   terenach  wiejskich”. Najmłodsi mieszkańcy Gminy Świedziebnia mogą korzystać z bogatego zestawu zabawowego tj. drewnianego placu zabaw w skład którego wchodzą: zjeżdżalnia, wieża główna, pomost wiszący, pomost z belką, przeplotnia drewniana, drabinka, huśtawka krzyżowa oraz trzy huśtawki typu ważka.
Obiekt jest ogólnodostępny, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców ze swoimi dziećmi do korzystania z nowego placu zabaw.
   Województwo
Kujawsko-Pomorskie             
                                                                                       Wójt
                                                                                       (-) Szymon Zalewski
 

Nowa droga w Księtem

       W dniu 15 listopada 2009 roku w Księtem odbyło się uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi o długości 1,3 km. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy wsi, Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta ze Świedziebni oraz zaproszeni goście. Budowę drogi sfinansowano ze środków własnych gminy oraz z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w  ramach zadania rekultywacyjnego.  Projekt o wartości 300 151,96 zł dofinansowany został przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 47 200,00 zł oraz 252 951,96 zł z budżetu Gminy Świedziebnia.

  

                                                                                                               Wójt
                                                                                                    (-) Szymon Zalewski


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świedziebnia
Za treść odpowiada: Krzysztof Tyburski
Osoba, która wprowadziła dane: Anna Brzóska
Data wytworzenia informacji: 2009-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-19 09:08

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 2014 rok
 2013 rok
 2012 rok
 2011 rok
 2010 rok
wersja do druku drukuj